Svekkelse i borgernes rettssikkerhet

Av Hedda Larsen Borgan

I dag kunne vi lese på nrk.no, i en kommentar fra Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith, at rettssikkerheten til borgerne svekkes grunnet dårlige vilkår for advokatene som arbeider med fri rettshjelpsaker.

Timeprisen for en fri rettshjelpstime er kr. 970,-. I tillegg har advokatene et begrenset antall timer de får betalt for i slike saker, uavhengig av hvor mye tid de egentlig bruker. Til sammenligning får en advokat som jobber på oppdrag fra det offentlige betalt for det faktiske brukte timeantallet, og til en mye høyere timesats. Dette bidrar indirekte til at borgerne får en advokat som enten må jobbe en del timer gratis, eller som ikke har tid til å gjøre en grundig nok jobb. Det offentlige på sin side får en advokat som lønnes for det faktiske arbeidet som utføres, og som derfor har mulighet til å gjøre et grundig stykke arbeid.

Den lave timesatsen og det begrensete timeantallet, er en svekkelse i rettssikkerheten til de som allerede har lite ressurser, og føyer seg inn i rekken av det som fremstår som en lite sosial politikk fra den blåblå Regjeringa.

Legg inn en kommentar