Historietime om Rettspolitisk forening

Av Hedda Larsen Borgan

Tirsdag 25. november ble årets tredje utgave av Kritisk Juss lansert på Asylet i Oslo. En av artiklene i tidsskriftets nyeste utgave handler om oppstarten av Rettspolitisk forening, og er skrevet av professor Asbjørn Kjønstad. På lanseringsarrangementet ga han oss en historietime om foreningas fødsel og tidlige liv.

Da foreninga ble stifta den 6. juni 1974, var det en annen tid. Samfunnet var mer polarisert og de fleste jusstudenter var medlem av den konservative juristforeninga. Det var behov for en forening for de som tenkte alternativt og var kritiske til makta. Flere jusstudenter, deriblant professor Kristian Andenæs, var med på oppstarten og Kjønstad selv var stipendiat på den tida. Ved flere anledninger i foreningas første leveår ble det foretatt kuppforsøk av medlemmer i AKP (m-l). De fikk aldri flertall i foreninga, og et kupp var også vanskelig å gjennomføre grunnet foreningas flate struktur.

Kjønstad fortalte blant annet om ulike navn som var aktuelle på foreninga, deriblant Juristfronten, Progressiv juristforening og Radikale jurister. At valget falt på Rettspolitisk forening var han godt fornøyd med – og han mener det bør bli hetende Rettspoltisk forening også i dag. Foreninga hadde også flere undergrupper, blant annet Rettshjelpsgruppa og Sosial- og trygdegruppa. Det var et tett bånd mellom Juss-Buss og Rettspolitisk forening.

Da Kjønstads foredrag var ferdig, fikk vi en fruktbar diskusjon om foreninga da og nå, hvilke ting som har endret seg og hvordan man bør gå frem for å engasjere enda flere jusstudenter og jurister.

Legg inn en kommentar