Rettshjelpsreform – nå!

Av Hedda Larsen Borgan

Tenk deg at du sitter i fengsel med store magesmerter. Tenk deg at du ikke får treffe legen på flere uker på grunn av kapasitetsproblemer i fengselet, og dermed må sitte med disse smertene dag ut og dag inn – innelåst på en celle. Da har du behov for en som hjelper deg med å klage på den uholdbare situasjonen – helst fra en person som vet hvilke juridiske rettigheter du har. Tenk deg at du ikke mottar lønn fra arbeidsgiveren din. Tenk deg at dette medfører at du ikke har mulighet til å betale for husleie, strøm, mat og klær. Da trenger du veiledning i hvordan du skal inndrive pengene du har krav på – helst fra en som vet hvordan man forfatter et påkrav. Tenk deg at du blir utvist fra Norge fordi du har stjålet et par sko. Tenk deg at du har fire ukers klagefrist på vedtaket. Tenk deg at du ikke snakker eller skriver norsk, og at du i hvert fall ikke kjenner til den norske straffe- eller utlendingsloven. Da har du behov for en som kan hjelpe deg, så kontradiksjonsmuligheten din er ivaretatt.

Disse tre tilfellene kan du få hjelp med i Norge. Men bare dersom du har råd. Hvis du skulle være så heldig å finne en av de «billigste» advokatene, men likevel ikke har penger til de 1 500 kr. i timen dette likevel koster, er du avhengig av at et gratis rettshjelpstiltak, som for eksempel Juss-Buss, Gatejuristen eller NOAS hjelper deg. Den statlige rettshjelpsordninga ivaretar ikke rettighetene til borgerne i de overnevnte situasjonene. Det er uholdbart.

Rettshjelp er et grunnleggende velferdsgode som skal sikre at lovens og rettssystemets beskyttelse er tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomisk og sosial status. Det handler om at man møter noen som lytter til deg og taler din sak – uansett. Det er et middel for å sikre reell likhet for loven så langt det er mulig. Det er derfor viktig at det gjennomføres en rettshjelpsreform som utvider det offentlige rettshjelpstilbudets saklige og økonomiske dekningsområde, og som gjør ordninga tilgjengelig for klientene.

Rettshjelp er et vanskelig tema å få satt på dagsorden – både politisk og i media. Ingen regjering, hverken blå, blåbrun eller rødgrønn, har klart å gjennomføre viktige endringer for å sikre rettssikkerheten til borgerne. Aviser, TV og radio fokuserer svært sjelden på det manglende rettshjelpstilbudet. Derfor har Juss-Buss nå tatt sakene i egne hender, og arrangerer «Rettshjelpsdagene 2015» fra 22. til 24. april. «Rettshjelpsdagene» er en rettspolitisk festival med fokus på engasjerende rettslige og samfunnsrelaterte problemstillinger.

Det inviteres til tre spennende, lærerike og tankevekkende dager med både faglige og kulturelle arrangementer. Man vil få et nærmere innblikk i rettsområder hvor rettstilstanden ikke er tilfredsstillende. For mer informasjon, se her: https://www.facebook.com/events/799368036798616/

Det hjelper ikke å ha rett hvis du ikke får rett. Det er en klisjé – fordi det er sant.

Legg inn en kommentar