Sleip høringsvirksomhet

Av Hedda Larsen Borgan

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag om «omorganisering av kriminalomsorgen» ut på høring. Departementet foreslår en organisering av kriminalomsorgen med to forvaltningsnivåer, hvor dagens regioner foreslås fjernet. Dette gjøres fordi de har et ønske om å «avbyråkratisere», som det heter i Regjeringsplattformen. Det er kanskje en bra ting.

Men, det som garantert ikke er en bra ting, er hvordan høringsnotatet foreslår en rekke vesentlige endringer i straffegjennomføringsloven – uten å markedsføre dette. Høringa legges frem som en formell og praktisk endring i kriminalomsorgen, og verken innledning eller overskrifter informerer om materielle endringer. Blant endringene som foreslås, er utvidet adgang til kontroll av advokat i fengselet, utvidet kontroll av fangenes kommunikasjon med verden utafor og trekk for oppholdsutgifter ved frigang. Dette er endringer som potensielt sett har stor betydning for fangenes hverdag.

Prinsippet om at advokater er unntatt kontroll, både fysisk og over telefon, er viktig for å bevare fangenes rettssikkerhet. Kontrollen med fangers telefonsamtaler er allerede svært streng, og i verste fall kan endringene bety at fanger med utenlandsk bakgrunn ikke får snakka med sine nærmeste i det hele tatt. At man kan bli fratatt en del av dagpengene man får dersom man er utenfor fengselet for eksempelvis å studere (frigang) er rett og slett smålig. Dagpengesatsen i norske fengsler er i underkant av 70 kr i dag, og et innhogg i dette har åpenbart mye å si for velferden til fangene.

Nok en gang sukker jeg over hvordan Anders Anundsen driver sin høringsvirksomhet. Dette er ikke første gang ting har vært uryddig, og sannsynligvis ikke siste. Da Regjeringa i juni 2014 sendte et lovforslag om ikrafttredelse av straffeloven av 2005 ble det fremstilt som om det kun var snakk om tekniske justeringer i forbindelse med ikrafttredelsen. Det var imidlertid flere større endringer som var «gjemt» i høringsnotatet. I løpet av det siste året har det også vært flere uforsvarlig korte høringsfrister, som har brutt direkte med Regjeringas Utredningsinstruks.

På den lyse siden: Vi fant høringa, fikk gjennomgått den og innså at det var endringer der som bør kommenteres. Det skal vi gjøre. Men det er ganske mørkt å tenke på hvilke endringer vi ikke har fått med oss, og som stille trumfes gjennom uten en god, demokratisk prosess.

Legg inn en kommentar