Rettspolitisk forenings årsmøte 2016

Av Kasper Nilsen Ervik

Rettspolitisk forening sitt årsmøte for 2016 ble avholdt fredag den 15. april i Urbygningen på Universitetet i Oslo. For å fyre opp det rettspolitiske engasjementet, ble møtet innledet med en spennende samtale mellom Birthe Eriksen, fra NHH og advokat og varsler Kari Breirem, om temaet «varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen».Eriksen disputerte nylig med avhandlingen «Arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven § 2-4 (1)», et tema hun også skrev om i årets første utgave av Kritisk Juss.

FullSizeRender

Eriksen engasjerte med sin kunnskap om temaet som ble eksemplifisert med aktuelle saker som Monika-saken og opprullingen av DnBs befatning med skatteparadiskunder. Breirem delte sin unike innsikt som varsler i Tønne-saken, og senere som advokat for arbeidstakere som plutselig befinner seg i en «varslerposisjon». Plutselig, fordi en arbeidstaker ikke nødvendigvis ser på det å si fra som varsling, men som en del av lojalitetsplikten ovenfor arbeidsgiver.

Både Eriksen og Breirem pekte på at Norge har et mangelfullt – nesten ikke-eksisterende – støttesystem for varslere. De viste blant annet til at fagforeninger ikke fokuserer på varsling, fraværet av et sted å gå til for varslere, og dommeres manglende forståelse for at represaliene varslere blir møtt med ikke kan brytes ned til isolerte enkelthendelser. Både Sverige, Nederland og USA ble nevnt som eksempler på land Norge har noe å hente fra.

Deretter ble årsmøtet til Rettspolitisk forening gjennomført. Representert var medlemmer I foreningen, redaksjonsmedlemmer, styremedlemmer og andre.Oppsummert er foreningen fornøyde med å se at Kritisk Juss har en god tilflyt av artikler, at foreningen har en god økonomi, og at vi har klart å mobilisere godt på høringsrunder i året som har gått.

Ved valg av foreningens styre trådte to medlemmer ut etter en solid innsats i året som har gått; Adrian Idehen og Ingrid Egeland Thorsnes. I kjølvannet av fjorårets revisordebatt ble imidlertid Thorsnes valgt inn som foreningens nye revisor. Tre nye medlemmer ble valgt inn I styret, som nå består av følgende 12 personer:

Marit Lomundal Sæther (styreleder)
Malin Endresen Rogne
Eirik Strand
Stian Hovi
Ingrid Mellum Gundersen
Hedda Larsen Borgan
Christian Tønsberg
Stina Hoel Jensen
Hanne Hareide Skårberg
Marthe Engøy
Kasper Nilsen Ervik
Susanne Gallala

Vi gleder oss til fortsettelsen på året vi er inne i, særlig til årets høstseminar hvor vi vil fokusere på hvordan innvandring påvirker velferdsstaten og stiller spørsmålet: er innvandringen trussel mot velferdsstaten?

Legg inn en kommentar