Barnas Jurist – gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år

Innlegget er skrevet av prosjektleder for Barnas Jurist Tamar Thorud og juridisk rådgiver i Barnas Jurist Ingrid Olsen.

Barn og unge er avhengige av at voksne tar ansvar og sikrer dem gode oppvekstvilkår. Når de voksne svikter, står barna ofte uten hjelp til å bedre sin livssituasjon. Det hjelper ikke barna å ha grunnleggende rettigheter dersom ingen bistår dem med å få disse rettighetene oppfylt. Det er stor forskjell på å ha rett og å få rett. Derfor har vi startet opp prosjektet Barnas Jurist.

Det offentlige ordskiftet illustrerer at mange er opptatt av rettssikkerheten for barn og unge. Vår erfaring er at barn og unge har for dårlig rettssikkerhet i Norge. Vi har et omfattende lovverk som skal sikre barnas beste; allikevel ser vi gang på gang at barn som har retten på sin side, ikke får sine grunnleggende rettigheter oppfylt.

Det er avgjørende å sørge for at utsatte barn får tilgang på rettshjelp. Dagens rettshjelpstilbud til denne gruppen er dessverre svært begrenset. Instanser som Helsetilsynet og Barneombudet er satt til å sikre at lovgivning som ivaretar barn og unges interesser, forvaltes riktig, men har ikke som oppgave å gi konkret rettshjelp. Humanitære organisasjoner som Redd Barna, Unicef og Røde Kors, gjør mye bra knyttet til barns rettigheter, men de tilbyr heller ikke rettshjelp i enkeltsaker.

Vi ønsker å bidra til å sikre at barn og unge får oppfylt rettighetene sine. Derfor har vi takket være støtte fra ExtraStiftelsen, startet opp Barnas Jurist – et prosjekt der vi skal gi gratis, oppsøkende juridisk hjelp til barn og unge under 25 år, som enten har alvorlige problemer knyttet til helse og velferd, eller som står i fare for å få slike problemer. I løpet av prosjektets første måned har pågangen vært stor.

Gatejuristen har gjennom elleve år gitt gratis oppsøkende rettshjelp til folk med rusproblemer. Gjennom dette arbeidet har vi sett at livene til mange av våre klienter kunne tatt en annen og bedre retning dersom de hadde fått hjelp som barn. For de fleste begynte problemene med svikt hos foreldre, andre omsorgspersoner eller det offentlige.

Et team med godt kvalifiserte frivillige advokater, jurister og jusstudenter skal fremover tilby gratis og oppsøkende rettshjelp til barn og unge. Vi videreutvikler Gatejuristens frivillighetsmodell slik at de barna som trenger det, skal få en uavhengig rettshjelper ved sin side. Slik ønsker vi å bidra til at flere barn får sine grunnleggende rettigheter oppfylt.

Henvendelser til Barnas Jurist kan rettes til post@barnasjurist.no eller vårt sentralbord 22 41 22 40 alle hverdager mellom 09.00 og 16.00.

Legg inn en kommentar