Rettspolitisk forenings årsmøte for 2017

Rettspolitisk forening avholdt årsmøte den 19. april i Urbygningen på Juridisk fakultet ved UiO.

Først ble det holdt debattmøte om regjeringas forslag om å utvide lovens strengeste straff til 40 år.

Marius Dietrichson fra Advokatforeningens forsvarergruppe og Morten Holmboe fra Politihøyskolen diskuterte temaet, og advokat Nora Hallén ledet samtalen.

Holmboe kritiserte at høringsforslaget mangler refleksjon rundt at det i realiteten nå gjeninnføres livstidsstraff med så lange straffer som foreslås. Videre at man med det flytter avgjørelsesmyndigheten fra domstolen til forvaltningen, fordi man sjelden kan holde et menneske i fengsel i 30-50 år.

Dietrichson oppfattet notatet som et brudd med norsk straffutmålingstradisjon. Straffen skal etter norsk rett ikke være hevnmotivert. Samtidig står det i høringsnotatet at straffens lengde er et ”verdispørsmål”. Dermed erkjenner man at straffen ikke har nytteverdi, men er et følelsesspørsmål.

Et annet poeng er at «folk flest» tror at straffene er lavere enn de reelt sett er. Misforståelsen blir giftig, hevdet Dietrichson, når den knyttes opp mot en annen misoppfatning: At kriminaliteten øker. Det er ikke tilfellet, kriminaliteten går ned både i Oslo, Norge og Europa. Kombinasjonen av disse to misoppfatningene gir grobunn for lovforslag som dette.

Du kan lese Rettspolitisk forenings høringssvar her.

Deretter ble årsmøtet til Rettspolitisk forening gjennomført. Representert var medlemmer i foreninga, redaksjonsmedlemmer, styremedlemmer og andre interesserte.

Ved valg av foreningas styre trådte åtte medlemmer ut etter en god innsats gjennom året som har gått; Marit Lomundal Sæther (styreleder i tre perioder), Malin Endresen Rogne, Stian Hovi, Ingrid Mellum Gundersen, Hedda Larsen Borgan, Christian Tønsberg, Marthe Engøy og Hanne Hareide Skårberg.

Valgkomiteen hadde gjort en god jobb med å finne åtte nye styremedlemmer, i tillegg til de fire styremedlemmene som stilte til gjenvalg. Foreningas nye styre er en solid gjeng med ulike bakgrunner, kompetanser og erfaringer. Styret består nå av følgende 12 personer:

 • Marie Skjervold (styreleder)
 • Eirik Strand
 • Stina Hoel Jensen
 • Kasper Nilsen Ervik
 • Susanne Gallala
 • Ingrid Kverneland Mogstad
 • Kine Irgens
 • Andreas Slørdahl
 • Karin Maria Svånå
 • Anniken Fuglerud
 • Elsa Skjong
 • Siri Rudå

Vi ser fram til årets aktiviteter i Retspolitisk forening, særlig høstseminaret som er under planlegging. Årets tema blir frihetsberøvelse av barn, og vil finne sted på Geilo den 22. til 24. september.

Legg inn en kommentar