Vel gjennomført høstseminar om barn i fengsel

Sist helg holdt Rettspolitisk forening sitt årlige høstseminar på Geilo. Temaet var barn i fengsel, og flere interessante temaer ble belyst og diskutert i løpet av helgen. Seminaret startet med en lun og engasjerende presentasjon fra Forandringsfabrikken, holdt av to unge menn som selv har opplevd institusjonsopphold som barn, en av dem også fengsel. De satte søkelys på at mange barn som tyr til kriminalitet mangler stabilitet og varige relasjoner med omsorgspersoner de kan stole på.

Forøvrig inneholdt programmet blant annet en historisk oversikt over temaet, en innføring i straffeprosessen for barn, og en diskusjon om hvilke alternativer som kan være aktuelle, da særlig om ungdomsstraff.

Som kursdeltaker sitter jeg igjen med et inntrykk av at barn i fengsel nesten uten unntak har opplevd en eller annen svikt fra samfunnet, enten i form av manglende eller mislykket inngripen i deres livssituasjon. Så sviktes de dessverre igjen når det neste inngrepet blir i form av fengselsstraff. Det er dessuten vanskelig å forestille seg hvilken preventiv effekt det skulle ha å sette såpass unge mennesker i fengsel.

Tusen takk til seminarkomiteen for et tankevekkende og engasjerende tema, med strålende gjennomføring. Vi gleder oss til neste år!

 

Tekst: Ingrid Kverneland Mogstad

Foto: Forandringsfabrikken

 

Legg inn en kommentar