Rettspolitisk julegaveguide 2017

Føler du egentlig at du har nok sokker, body lotions og ting nå?

I høst holdt rettshjelpsorganisasjonene og deres støttespillere pusten i håp om en redning etter at regjeringen foreslo å kutte tiltakene med til sammen 15 millioner kroner. Kuttforslagene gikk heldigvis ikke gjennom, men høstens debatt har vist hvor sårbar rettssikkerheten er.

Høstens situasjon var ikke ny. Fjorårets foreslåtte “knebleklausul” samlet studenter, advokater, dommere og universitet mot regjeringens forslag om å forby rettspolitisk arbeid utført med midler som stammet fra statsstøtten. Miljøsaken har blitt tatt til rettssystemet i høst i forbindelse med Klimasøksmålet. Mange jurister opplever nå at vår stemme er viktig i politikken.

Til sammen planlegger voksne nordmenn å bruke nesten 46 milliarder kroner på julefeiringen, i snitt skal vi bruke 11.097 kroner hver. De fleste opplever at de både gir og får gaver som oppleves meningsløse. Slik trenger det ikke å være.

Rettspolitisk forening oppfordrer alle som vil til å fylle årets ønskeliste til jul med rettspolitiske ønsker. Ønsk deg en gave med mening – som engasjerer. Under følger 5 tips til hva du kan ønske deg av venner og familie

  1. Bærenett eller silketrykk til støtte for Klimasøksmålet

Natur og Ungdom og Greenpeace har i samarbeid med flere andre organisasjoner og engasjerte enkeltpersoner saksøkt den norske staten for brudd på Grunnlovens § 112; den såkalte “Miljøparagrafen”. Første runde i rettssalen ble avsluttet i Oslo tingrett 23. November. Støtt søksmålet videre ved å gi bort eller ønske deg et bærenett eller et pent silketrykk til inntekt for saken.

blogg1.png

Foreldre eller kanskje en søskenflokk kan gå sammen om det flotte handlenettet til 650 kroner? Nettet er påført et spesialdesignet trykk av den prisbelønte illustratøren Kristian Krohg-Sørensen. Bærenettet har tegningen på en side og logoen for Klimasøksmål Arktis på den andre siden.

Skjermbilde 2017-12-07 kl. 11.40.29

Følg lenken her for å komme til Klimasøksmålets kronerullingsside:

2. ACLU-genser til hunden din

Det er umulig å ikke bli opprørt over rettssikkerhetssituasjonen i USA om dagen. Heldigvis er American Civil Liberties Union (ACLU) på saken. Bokstavlig talt.

ACLU driver påvirkningsarbeid og gir rettshjelp i enkeltsaker. I sommer har organisasjonen fokusert særlig på å føre saker mot president Trumps forbud mot transpersoner i militæret. En rekke saker ble vunnet i kampen mot innreiseforbudet ”The muslim ban” som ble forsøkt innført tidligere i vår.

ACLUDOG-TEE2

Les mer om ACLU og alt de jobber med her. Nettbutikken selger masse kult merch til alle i familien, også hunden.

3. Gode råd fra NOAS

Asylsøkeres behov for informasjon og rettshjelp er større enn på lenge. Det er nå asylsakene til dem som kom høsten 2015 behandles, og mange har behov for bistand i tida framover.

Rettssikkerheten på utlendingsfeltet svekkes, og det er gjennomført mange innstramminger i regelverk og praksis det siste året. Nå er det ekstra viktig at prosessene er gode og sakene godt opplyst, for å sikre at de menneskene som trenger beskyttelse, faktisk får det.

Skjermbilde 2017-12-07 kl. 11.45.57

En julegave fra NOAS lar organisasjonen fortsette arbeidet med å styrke asylsøkeres rettssikkerhet. Gavekort fra 100-300kroner kan du kjøpe her: http://www.noas.no/stott-oss/julegave

4. Feiring av KROM 50 år – Rettspolitisk helg på fjellet

Den 11. Til 14. Januar 2018 går KROMs 48. Kriminalpolitiske konferanse av stabelen på Storefjell Resort Hotel.

KROM – Norsk forening for kriminalreform fyller 50 år i 2018. Årets seminar byr på både skileik og juss, politikk og kriminalreform. På programmet står blant annet kvinners soningsforhold i fengsel og den generelle utviklingen i fengslene med fulle fengsler, kraftige budsjettkutt og nedbemanning. Fremtidens fengsler, sikringsinstituttet og temaer knyttet til radikalisering i fengslene blir også diskutert.

Skjermbilde 2017-12-07 kl. 11.48.56.png

Les mer om seminaret og påmelding her: http://krom.no/krom-konferansen-2018/.

5. Medlemskap i Rettspolitisk forening og abonnement på Kritisk Juss

Rettspolitisk forening driver påvirkningsarbeid blant annet for å bedre rettsstillinga til utsatte grupper og for å styrke menneskerettighetenes stilling i Norge. Vi skriver høringsuttalelser og arrangerer seminarer og debatter. I tillegg er foreninga utgiver av tidsskriftet Kritisk juss. Blir du medlem mottar du Kritisk juss i posten samt støtter opp om arbeidet som gjøres i forening

Skjermbilde 2017-12-07 kl. 14.17.38

Medlemmer av Rettspolitisk forening får fire utgaver av Kritisk juss i posten årlig.

Kritisk Juss ble etablert i 1974, og publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om rettspolitiske, juridiske og samfunnsmessige problemer knyttet til rettsstaten. Tidsskriftet er tverrfaglig og er, i tillegg til det juridiske, en arena for problemstillinger som grenser opp mot samfunnsfag, psykologi, lingvistikk, filosofi og andre relevante disipliner. Artikler i Kritisk juss har gjerne en kritisk brodd og er av den grunn ofte interessante å diskutere med venner – også ikke-jurister.

Tidsskriftet retter seg spesielt mot debatter om rettslige og rettspolitiske problemstiller, om normer i samfunnet, om lovers tilblivelse, om lovers virkninger, om rettslige institusjoner, om juss som fag og den juridiske profesjon og forholdet til andre disipliner. Tidsskriftet er særlig opptatt av problemstillinger som tar opp svakerestiltes rettsstilling og rettssikkerhet i samfunnet.

Studentmedlemskap koster kun 290 i året. Vanlig medlem 450kr. Les mer om medlemskap i Rettspolitisk forening her: http://www.rpf.no/?p=10

 

Fra Rettspolitisk forening – God jul.

Legg inn en kommentar