Historisk dansk foreningsforbud

Dansk politi har nettopp gått til det drastiske skritt å forby gategjengen Loyal to familia. Dette til tross for at Loyal to familia ikke er i noen pågående gjengkonflikter, og til tross for at den danske grunnlovas hovedregel er domstolsbehandling før man kan forby en forening.

Hvis Loyal to familias medlemmer heretter viser seg på gata med foreningas navn eller logo på klærne, eller viser annen form for aktivitet, kan de nå bli fengslet i inntil to år. Dagen etter det administrative vedtaket ble iverksatt ble 7 personer siktet for brudd på forbudet.

Det er flere grunner til at man burde være skeptisk til forbudet.

Den danske grunnlova § 76 regulerer foreningsfriheten. Utgangspunktet er full foreningsfrihet, men hvis en forening bedriver eller oppfordrer til vold kan den forbys ved dom. Det finnes en sikkerhetsventil som ble brukt i denne saken: Foreninger kan midlertidig forbys gjennom administrative vedtak hvis det straks anlegges sak for domstolene om lovligheten av forbudet.

Dette sikkerhetsventilen er trolig tiltenkt krisesituasjoner hvor ytre faktorer danner et påtrengende behov for forbud som ikke kan vente på domstolsbehandling. Problemet er at Loyal to famila ikke har hatt noe særlig aktivitet siden i fjor.

Det er ikke sikkert at dette er en ulovlig forening etter dansk grunnlov. For det første er det ikke klart om Loyal to familia er en forening etter definisjonen, da den tilstrekkelig faste strukturen mangler. For det andre er det ikke bevist at foreninga som sådan bedriver vold, ifølge foreningas forsvarer. Enkelte medlemmer har gjennom de siste årene vært straffet for voldskriminalitet, men det er vanskelig å lenke dette opp til forenigas formål.

Likevel mener danske myndigheter at det er verdt å straffe mennesker før en domstol har tatt stilling til lovligheten av forbudet. Resultatet av domstolsbehandling er ikke gitt. Dette er den danske jusitisminister Søren Pape Poulsen klar over. Han uttalte til pressen at:

– Hvis det skjer en ny opptrapping [av gjengaktivitet i fremtiden], ville mange spurt om hvorfor vi ikke gikk til sak om å forby de, nå når vi hadde muligheten til å reise en slik sak (min oversettelse).

Dette sitatet viser at ministeren med åpne øyne spiller jeopardy med egne borgeres rettsikkerhet.

Forsvareren til Loyal to familia uttalte at:

– [En domstolsbehandling om] et forbud vil ta adskillige år og være ekstremt ressurskrevende. Utbyttet vil maksimalt være at man kommer til å forby bestemte klær. Det vil ikke endre på at disse menneskene eksisterer. (Min oversettelse).

Videre er det uklart om det krenker medlemmenes ytringsfrihet ved å gjøre det straffbart å kle seg med foreningas navn og logo.

Dette administrative vedtaket må tolkes som en politisk manøver for å vise handlekraft mot gjengkriminalitet. Så gjenstår det å se om forbudet virker etter sin hensikt ute i gatene, og om de danske domstolene klarer å stå imot det politiske presset – til ulikhet fra politiet.

 

Innlegget er skrevet av Hanne Skårberg, jusstudent og styremedlem i Rettspolitisk forening.

Bildet er tatt av Luther Bottrill og hentet fra Unsplash.

 

Vil du vite mer kan du lytte til denne podcasten.

Kilder:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/loyal-familia-er-ikke-i-konflikt-med-andre-bander-alligevel-vil-minister-have-dem

https://www.dr.dk/nyheder/indland/trods-klage-bandeforbud-staar-ved-magt

https://twitter.com/SydOjylPoliti/status/1037311735001214977

https://www.dr.dk/nyheder/indland/rigsadvokaten-siger-ok-et-forbud-mod-loyal-familia-er-paa-vej

https://www.dr.dk/nyheder/indland/efter-bandeforbud-naivt-tro-loyal-familia-bliver-lovlydige-borgere

Legg inn en kommentar