Rettshjelpsentralen– gratis rettshjelp i enkeltsaker til mennesker med begrenset økonomi

Skrevet av jurist i Rettshjelpsentralen Susana Løveid og prosjektleder for Rettshjelpsentralen Hege Levin

Det er et stort behov for juridisk rådgivning i samfunnet. Samtidig kan juridisk rådgivning være svært dyrt, og dermed ikke tilgjengelig for alle. Kun 9 % av befolkningen kvalifiserer til statlig fri rettshjelp, og ordningen omhandler også kun enkelte rettsområder. Dermed faller mange av de som har behov for rettshjelp utenfor ordningen, og det oppstår et skille mellom de som har råd til juridisk bistand og de som ikke har det. Som et ledd i bekjempelsen av fattigdom, ønsker Kirkens Bymisjon å være med å bidra til at flere får muligheten til å motta rettshjelp. På denne bakgrunnen er det opprettet en sentral for rettshjelp, som gir juridisk bistand til folk med begrenset økonomi. 

Rettshjelpsentralen gir i utgangspunktet hjelp til selvhjelp. Vi bistår innen alle rettsområder unntagen skatterett og prosedyre. De fleste sakene våre omhandler arv og familierett, husleierett, arbeidsrett, trygderett, gjeld og utlendingsrett.

Rettshjelpsentralen har eksistert siden 2002 og drives av rundt 25 frivillige jurister og advokater, 2 ansatte og 3 frivillige jusstudenter som arbeider som sekretærer. Vi tar imot nye saker på telefon, eller ved personlig oppmøte, og har saksmottak mellom kl. 17 og kl.19 på onsdager.

Vi er opptatt av å ivareta våre klienter på en best mulig måte, både faglig og mellommenneskelig, og vi ser det som en stor verdi å samarbeide og utveksle erfaringer med blant annet Gatejuristen, Jussbuss, JURK og advokatfirmaer. Dette gjelder ikke bare med tanke på saksbehandling, men også rettspolitisk, slik at vi sammen kan løfte frem viktige debatter og vise verdien av gratis rettshjelp.

Henvendelser til Rettshjelpsentralen kan rettes til 22 69 86 10.

Les nærmere om oss på vår hjemmeside: https://kirkensbymisjon.no/rettshjelpsentralen/

Legg inn en kommentar