Psykisk helse i fengsel settes endelig på dagsorden

Skrevet av Eskil Vik Urdal, saksbehandler i Jussbuss

Helse Sør-Øst skrev i en pressemelding 3. desember at innsatte i fengsel nå skal få bedre psykisk helsehjelp. De regionale helsetjenestene skal, sammen med kriminalomsorgen, jobbe for å sikre at innsatte ikke lenger blir sykere av å sone. Det er satt av til sammen 10 millioner kroner, som skal fordeles på de ulike regionale helseforetakene. Dette er mer enn en dobling av de i gjennomsnitt fire millionene per år som har blitt gitt siden 2018.

I en studie gjort av Oslo universitetssykehus i 2014 fremkommer det at 92% av innsatte sliter med psykiske helseplager. Og en studie gjort av Senter for rus- og avhengighetsforskning fra 2021 viser at halvparten av dødsfall i fengsel er selvmord. Psykisk sykdom er mye mer utbredt i fengsler enn i samfunnet for øvrig.

Det er utrolig viktig at dette problemet nå belyses. 10 millioner er en god start, men det er langt fra nok til å fullt ut ivareta de behovene som faktisk finnes i norske fengsler i dag. Vi i Jussbuss håper at kriminalomsorgen ikke lar det være med dette ene løftet. Psykisk helsehjelp i fengsel er et prosjekt som må følges tett over lengre tid, det er ikke mulig løse det med et lite plaster på såret.

Legg inn en kommentar