Tilgangen på rettshjelp i forskjells-Norge

Skrevet av: Kristin Nguyen, medarbeider i Jussbuss

Hva tenker du når du hører «krav på fri rettshjelp»? I «klassejuss»-debatten rundt Elden og Eirik Jensen, har Jussbuss ønsket å belyse at rettshjelp ikke er tilgjengelig for alle i samfunnet. Om du har tenkt at fri rettshjelp er gratis juridisk hjelp for mennesker med lav inntekt, er du ikke den eneste. Dessverre er realiteten en helt annen.

Inntektsgrensene har lenge stått på stedet hvil
Etter dagens rettshjelpslov, må du både tjene under inntektsgrensen og du må trenge hjelp med en av sakstypene som kvalifiserer til fri rettshjelp. Dette er de såkalte behovsprøvde sakstypene. I et fåtall andre saker får man fri rettshjelp uavhengig av inntekt. Nåværende regjering, sørget for at inntektsgrensene ble hevet til 350 000 kroner for enslige og 540 000 kroner for ektefeller og samboere. 

Inntektsgrensene er økt noe fra i fjor, men før 2021 hadde inntektsgrensene stått stille siden 2009. Selv om det er positivt at regjeringen har økt grensene, er det beklagelig at økningen er prisgitt hvem som er regjerende partier. Økningen av inntektsgrensen har ikke vært knyttet til et fast mål, i motsetning til en rekke andre ytelser regulert av det offentlige. Inntektsgrensene burde i likhet med eksempelvis uføretrygd og foreldrepenger være knyttet til folketrygdens grunnbeløp. På den måten vil økning i inntektsgrensen automatisk justeres hvert år i takt med prisstigningen i samfunnet, helt uavhengig av hvilke partier som sitter i regjering.

Utbredt misoppfatning blant befolkningen?
Man kan spørre seg om en av grunnene til at den frie rettshjelpsordningen ikke i større grad er blitt utfordret i det offentlige ordskiftet, er at folk flest er av den oppfatning at ordningen i tilstrekkelig grad dekker rettshjelpsbehovet i samfunnet. Det kan også forklare hvordan det er mulig at inntektsgrensene kan stå stille i over ti år uten at det har blitt ramaskrik. Et lovforslag til ny rettshjelpslov blir for tiden utarbeidet. For å få til et reelt rettshjelpsløft må vi som fellesskap belyse viktigheten av omfattende endringer. 

Tilgang på nødvendig rettshjelp skal ikke avhenge av tykkelsen på lommeboka
Visse goder i samfunnet bør være tilgjengelig for alle uavhengig av inntekt. Dette vil typisk være grunnleggende velferdsgoder som utdanning og helsehjelp. At personlig økonomi alene skal kunne avgjøre om man får en studieplass på et universitet eller en seng på et sykehus, er et scenario de fleste av oss ville hatt vanskeligheter med å akseptere. Tilgang på rettshjelp må også bli et grunnleggende velferdsgode. I dagens samfunn er tilgang på rettshjelp i stor grad avhengig av tykkelsen på lommeboka – det burde også være vanskelig å svelge. 

Dette innlegget var først publisert i Dagsavisen 02.05.2023. Lenke: https://www.dagsavisen.no/debatt/2023/05/02/fri-rettshjelp-er-slett-ikke-for-alle/

Legg inn en kommentar