Tidsskriftet Kritisk Juss

Kritisk Juss er et tidsskrift som utgis av Rettspolitisk forening i samarbeid med Universitetsforlaget. Tidsskriftet er tverrfaglig, og artiklene skal ta opp konkrete problemstillinger og bidra til en kritisk debatt. Kritisk Juss er særlig opptatt av svakerestiltes rettsstilling og rettsikkerhet i samfunnet. Les mer om Kritisk Juss her.

Kritisk Juss er åpent tilgjengelig via open access på Idunn.no.