Tidsskriftet Kritisk Juss

Kritisk Juss er et tidsskrift som utgis av Rettspolitisk forening i samarbeid med Universitetsforlaget. Tidsskriftet er tverrfaglig, og artiklene skal ta opp konkrete problemstillinger og bidra til en kritisk debatt. Kritisk Juss er særlig opptatt av svakerestiltes rettsstilling og rettsikkerhet i samfunnet.

Kritisk Juss er åpent tilgjengelig via open access på Idunn.no. Les Kritisk Juss her.

Om tidsskriftet

Hentet fra Idunn

Kritisk juss publiserer vitenskapelige artikler, bokanmeldelser, debatt- og kommentarartikler om rettspolitiske, juridiske og samfunnsmessige problemer knyttet til rettsstaten. Artikler i Kritisk juss bør ha en kritisk brodd.

Tidsskriftet retter seg spesielt mot debatter om rettslige og rettspolitiske problemstiller, om normer i samfunnet, om lovers tilblivelse, om lovers virkninger, om rettslige institusjoner, om juss som fag og den juridiske profesjon og forholdet til andre disipliner. Tidsskriftet er særlig opptatt av problemstillinger som tar opp svakerestiltes rettsstilling og rettssikkerhet i samfunnet.

Tidsskriftets målgrupper er forskere innen juss, rettssosiologi, kriminologi, filosofi, samfunnsvitenskap og humaniora, advokater, dommere, jurister generelt, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

Tidsskriftet utgir artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Tidsskriftet ble etablert i 1974 av Rettspolitisk forening. Den gangen het utgivelsen Hefte for kritisk juss og var en radikal motreaksjon mot det konservative juridiske miljøet. Fokuset den gangen var jussens politiske funksjon i samfunnet og svakerestilte gruppers stilling.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Rettspolitisk forening.

Kvalitetsvurdering

Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst én anonym fagfelle uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet.

Indeksering

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:

 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • Norart
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris)
 • Oria
 • Summon (Ex Libris)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat (OCLC)

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.