Om bloggen

Kritiskjussbloggen ble opprettet i 2015 med det formål å gi medlemmer i Rettspolitisk forening og andre en arena for å ytre sine meninger om det som skjer i jussens og politikkens verden. Tanken har hele tiden vært at terskelen for å få publisert en mening på bloggen skal være lav, med et lett tilgjengelig innhold.

I dag er bloggen en voksende debattarena for kritisk juss og rettsformidling. Bloggen oppdateres jevnlig, med flere innlegg i måneden. Artikkelforfatterne er alt fra medlemmer og styremedlemmer i Rettspolitisk forening, medarbeidere i rettshjelpstiltak og akademikere. Blogginnleggene gir uttrykk for skribentenes holdninger og meninger, men felles for dem er målsetningen om å formidle kritisk juss.

Det er styret i Rettspolitisk forening som er ansvarlig for Kritiskjussbloggen. Ved siden av å drive blogg jobber vi også rettspolitisk på andre måter, for eksempel ved å skrive høringsuttalelser, arrangere seminarer og debatter og å utgi tidsskriftet Kritisk Juss. Vi er engasjert i ulike rettsområder, men arbeider særlig med saker som rammer vanskeligstilte grupper. Les mer om Rettspolitisk forenings arbeid her.

Ønsker du å bidra til bloggen? Les mer her.

For henvendelser, kontakt oss på blogg@rpf.no.