Rettspolitisk forening

Rettspolitisk forening ble stiftet i 1974. Foreningens formål er blant annet å utvikle alternativer til eksisterende regler, med vekt blant annet på å bedre sosialt svakerestilte gruppers rettslige situasjon.

Debatter og temakvelder

I Rettspolitisk forening er det lav terskel for å arrangere diskusjon eller foredrag om rettspolitiske temaer.

Temaer som har vært oppe de siste årene er mediedekning av straffesaker, politiske signalers betydning i straffesaker, maktutredningens konklusjon om økt rettsliggjøring og gjenopptakelse av Torgersensaken, rasismeparagrafen, de norske injuriedommene i Strasbourg, ombudenes rolle, fornærmedes stilling i straffeprosessen, begrepet gjeldende rett, retten til å bo, humanitær intervensjon m.m.

Rettspolitisk forening avholder årsmøte hver vår med et aktuelt foredrag. I tillegg  arrangerer vi lanseringsmøter i forbindelse med nye utgaver av Kritisk Juss hvor vi diskuterer ett av bidragene sammen med forfatteren.

Det årlige høstseminaret

Årets største faglige og sosiale begivenhet er det årlige høstseminaret. Her har dyktige innledere og engasjerte medlemmer et faglig møtested for diskusjon og læring.

Kritisk Juss og blogg

Rettspolitisk forening utgir tidsskriftet Kritisk Juss. Kritisk Juss mottas av alle foreningens medlemmer. Tidsskriftet utkommer fire ganger i året og inneholder artikler fra et bredt spekter rettsområder med høyt faglig nivå.

Kritisk Juss er åpent tilgjengelig via open access på Idunn.no.

I nyere tid har foreningen ønsket å opprette en ny arena for meningsutveksling og diskusjon, nemlig bloggen du leser på akkurat nå! Vi håper du finner interessante tekster og artikler, kanskje vil du også bidra en dag?

Legg inn en kommentar