Rettspolitisk forening

Rettspolitisk forening ble stiftet i 1974. Foreningens formål er blant annet å utvikle alternativer til eksisterende regler, med vekt blant annet på å bedre sosialt svakerestilte gruppers rettslige situasjon.

Debatter, temakvelder og rettspolitisk kjepphest

I Rettspolitisk forening er det lav terskel for å arrangere debatt eller foredrag om rettspolitiske temaer.

Foreningen arrangerer jevnlig Rettspolitisk kjepphest, hvor engasjerte jurister og jusstudenter får muligheten til å presentere sin rettspolitiske kampsak. Det er et av våre mest populære arrangementer og er en god arena for rettspolitisk innputt. 

Rettspolitisk forening avholder årsmøte hver vår, med etterfølgende foredrag. I tillegg holder vi lanseringsarrangement i forbindelse med utgivelsene av Kritisk juss. Der diskuteres ett av bidragene sammen med forfatteren og eventuelle opponenter. 

 
Det årlige høstseminaret

Årets største faglige og sosiale begivenhet er det årlige høstseminaret.
Her har dyktige innledere og engasjerte medlemmer et faglig møtested for diskusjon og læring.

Følg med på våre nettsider og sosiale medier for å få med deg når neste høstseminar finner sted og hva som blir årets tema.

Er du medlem, blir du også holdt løpende oppdatert i våre månedlige nyhetsbrev.

Har du lyst til å bidra til Høstseminaret? I etterkant av hvert seminar, lyser vi ofte ut medlemmer til høstseminarkomitèen. Da vil du få mulighet til å være med og bestemme neste års tema og hvem som skal delta ved høstens store begivenhet. Dette er også et god mulighet til å kunne bidra i foreningen som medlem.

Kritisk Juss og blogg

Rettspolitisk forening utgir tidsskriftet Kritisk Juss. Tidsskriftet utkommer flere ganger i året og inneholder artikler fra et bredt spekter rettsområder med høyt faglig nivå. Les mer om tidsskriftet her.

I nyere tid har foreningen ønsket å opprette en ny arena for meningsutveksling og diskusjon, nemlig bloggen du leser på akkurat nå! Vi håper du finner interessante tekster og artikler, kanskje vil du også bidra en dag?