Vil du bidra til bloggen?

Kritiskjussbloggen er avhengig av bidragsytere for å kunne publisere innhold jevnlig. Har du en rettspolitisk mening du gjerne vil dele med andre, tas dette varmt imot. Kritisk juss er et felles prosjekt der alle stemmer teller.

Send innlegget til blogg@rpf.no i word-format.
Form og lengde er ikke viktig.
Legg ved portrett-/illustrasjonsbilde (OBS: Forutsetter opphavsrett).

Innlegget vil gjennomgås av bloggansvarlig. Alle vil motta svar. Allerede utgitte innlegg vil ikke publiseres med mindre dette er forhåndsgodkjent av opprinnelig utsteder. Unike innlegg prioriteres.

Representerer du en organisasjon eller annen sammenslutning, og ønsker å diskutere faste skriveavtaler eller promotering av arrangement, er det bare å ta kontakt på blogg@rpf.no.

Andre henvendelser kan også sendes til blogg@rpf.no.